Τύπος


Η/Μ/Χ

LA CHANCELLERIE


" Cette belle brasserie renommée de par son histoire, inévitable lorsque l'on est Orléanais, appréciable lorsque nous sommes de passage, afin d'y déjeu...

Διαβάστε το άρθρο

Η/Μ/Χ

Restaurant « La Chancellerie » – Maître Restaurateur à Orléans


Philippe HONDERMARCK, Chef du restaurant « La Chancellerie » à Orléans, nous livre quelques secrets sur son parcours de chef, ses goûts et ses inspirations…
Issu ...

Διαβάστε το άρθρο

Η/Μ/Χ

Vidéo présentation de la Chancellerie

Διαβάστε το άρθρο